Schválená žádost o změnu SCLLD - PRV

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 2. 2020 byla schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko – v rámci Programu rozvoje venkova

Předmětem změny SCLLD jsou především:

  • Přidání nové Fiche 7 Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat tyto oblasti: veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce.
  • Zrušení Fiche 6 Článek 44 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER.
  • Přesun nevyčerpané alokace z Fiche 3 Neproduktivní investice v lesích na Fichi 7.
  • Úprava finančního plánu a plánu indikátorů.

 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Dodatek č.2 k SCLLD MAS Bohumínsko 2222kB
Vyhledávání