SCLLD Bohumínska 2014-2020 (verze k 31. 8. 2014)

Pracovní verze SCLLD Bohumínska pro období 2014 – 2020

Po necelých dvou letech od zahájení prací na střednědobé strategii Bohumínska zveřejňuje MAS Bohumínsko k 31.8. 2014 k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Připomínky byly zasílány do 30.9. 2014 na e-mailinfo@mas-bohuminsko.cz

SCLD po připomínkách najdete ve verzi k 20.2. 2015.

Kontaktní osoba: Ing. Lumír Macura

SCLLD Bohumínska pro období 2014 – 2020 má tuto strukturu s odkazy na samostatné dokumenty A, B, C a D:

 

1. Úvod (viz A)

2. Popis území a zdůvodnění jeho výběru (viz A)

3. Analytická část Integrované strategie území (B)

4. Strategická část Integrované strategie území (C)

5. Implementační část (D)

6. Integrovaný akční plán rozvoje území (IAPRÚ)

7. Přílohy

Strategie je rovněž zveřejněna na stránkách Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj, kde je pro strategie všech MAS vytvořen speciální prostor.

 

Označení jednotlivých samostatných dokumentů:

 

A_2014-08-31_SCLLD_MAS Bohuminsko_2014_2020

B_2014-08-31_Analyticka_cast_ISÚ_MAS Bohuminsko_2014_2020

B_Priloha_3_SROVNANI_CR_MSK_KA_OBCE_MAS

B_Priloha_4_162DATA CSU PRO MAS_ 2008_2012

B_Priloha_5_Analyza odpadoveho hospodarstvi

C_2014-08-31_Strategicka_cast_ISÚ_MAS Bohuminsko

D_2014-08-31_Implementacni_cast_MAS Bohuminsko

D_Priloha_Implemetacni_cast_Seznam_clenů_organu

 

Pozn.: IAPRÚ a programové rámce budou teprve zpracovány

Lumír Macura, předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2015-02-20 MAS_Bohumínsko_SCLLD 2117kB
Soubor pdf A_2014-08-31_SCLLD_MAS Bohuminsko_2014_2020 3187kB
Soubor pdf B_2014-08-31_Analyticka_cast_ISÚ_MAS Bohuminsko_2014_2020 2208kB
Soubor xls B_Priloha_3_SROVNANI_CR_MSK_KA_OBCE_MAS 409kB
B_Priloha_4_162DATA CSU PRO MAS_ 2008_2012 131kB
Soubor pdf B_Priloha_5_Analyza odpadoveho hospodarstvi 2820kB
Soubor pdf C_2014-08-31_Strategicka_cast_ISÚ_MAS Bohuminsko 383kB
Soubor pdf D_2014-08-31_Implementacni_cast_MAS Bohuminsko 845kB
Soubor pdf D_Priloha_Implemetacni_cast_Seznam_clenů_organu 108kB
Vyhledávání