SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3) verze k 28.4.2016

Sournná verze rozvojové strategie v jednom uceleném dokumentu má tento obsah:

 

1     Úvod.. 5

2     Analytická část.. 9

2.2   Souhrnná SWOT analýza. 60

2.3   Rozvojový potenciál v území MAS. 62

2.4   Analýza problémů a potřeb. 64

 

3     Strategická část.. 75

3.1   Podklady strategické části 75

3.2   Poslání a vize mas Bohumínsko 2020. 76

3.3   Prioritní oblast Hospodářství 81

3.3.1 Strategický cíl H.1 Pracovní příležitosti pro všechny skupiny obyvatel 81

3.3.2 Strategický cíl H.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika. 84

3.4   Prioritní oblast společnost 87

3.4.1 Strategický cíl S.1 Spokojenost místních obyvatel s kvalitou života. 87

3.4.2 Strategický cíl S.2 Zvýšení pocitu bezpečí 90

3.4.3 Strategický cíl S.3 Vzdělaní lidé. 92

3.4.4 Strategický cíl S.4 Sociálně odpovědná společnost 95

3.5   Prioritní oblast životní prostředí 98

3.5.1 Strategický cíl P.1 Kvalitní prostředí pro život 98

3.5.2 Strategický cíl P.2 Ekologicky stabilní krajina. 102

 

3.8   Akční plán. 112

3.8.1 Programový rámec IROP. 116

3.8.2 Programový rámec OPZ. 124

3.8.3 Programový rámec PRV.. 134

 

4     Implementační část.. 152

5     Přílohy.. 170

5.1   Finanční plán a indikátory pro programové rámce. 171

5.2   Mapa území a seznam obcí 199

5.3   Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie. 202

K projednání členské schůzi 28.6. 2017 byla předložena verze strategie upravená dle připomínek řídících orgánů po druhém věcném hosnocení:

2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH 7763kB
Soubor pdf Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3) 11466kB
Vyhledávání