Seminář pro žadatele k Výzvě č. 1 MAS z Programu rozvoje venkova

Dne 14.2.2018 se konal v prostorech kanceláře Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. seminář pro žadatele k vyhlášené Výzvě č. 1 MAS z Programu rozvoje venkova. Účastníci semináře byli seznámeni s obecnou dokumentací a se samotnými specifikacemi konkrétních Fichí. Prezentovaná dokumentace je uložena na našich stránkách v sekci Výzvy - Semináře k výzvám k případnému dalšímu využití. 

Pro další konzultace prosím využijte kontakt veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz nebo mobil 730 521 422.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

 

Fotogalerie

Vyhledávání