Seznam přijatých žádostí do 6. výzvy Programu rozvoje venkova zveřejněn

Zveřejnili jsme seznam přijatých žádostí do 6. výzvy Programu rozvoje venkova. Zájem byl zejména o oblast podporující investice do zemědělských podniků, také v oblasti rozvoje nezemědělských činností (podpora podnikání) a základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech byly předloženy projekty. Aktuálně probíhá administrativní kontrola žádostí, následně bude probíhat věcné hodnocení na základě bodových kritérií a poté výběr projektů.

Seznam přijatých žádostí najdete na našem webu na záložce Výzvy/ PRV/ Výzva MAS č.6 PRV, přímý odkaz zde: https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/138/zalozka202203150928071.pdf

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání