Skutečně zdravá škola

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 proběhl v sídle MAS Opavsko v Hradci nad Moravicí konzultační den s regionální koordinátorkou paní Martinou Wilczkeovou, která představila koncept projektu „Skutečně zdravá škola" pro ředitele a zástupce školních jídelen.

Za realizátory MAP Bohumínsko se zúčastnili Radana Vozňáková, Miroslav Rosík, Pavla Skokanová a vedoucí dvou centrálních školních kuchyní v Bohumíně Božena Kempná a Zlatuše Kalvodová.

Program  „Skutečně zdravá škola" vychází ze zkušeností obdobného programu ve Velké Británii (Food For Life Partnership – FFLP), do něhož se od roku 2005 zapojilo více než 5 000 škol. Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné a zdravé. Pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Co Skutečně zdravé školy dělají?
 

  • nakupují do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
  • organizují výlety na místní farmy
  • začleňují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu
  • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
  • nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče
  • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
  • zajišťují, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře
  • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu.

Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit. Bohumínské jídelny splňují řadu podmínek a pravidel, kterými se řídí školy v tomto projektu.

Aktéři projektu „Lepší KLIMA pro Bohumínsko" se inspirovali zejména nápady v oblasti prezentace kvality školního stravování směrem k žákům i rodičovské veřejnosti.

Získané příklady dobré praxe budou prodiskutovány v pracovních skupinách a na poradách ředitelů škol a vyzveme školy k realizaci zajímavých námětů.

Pavla Skokanová
manažer pro vzdělávání

Fotogalerie

Vyhledávání