Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla konečně schválena.

Nemožné se stalo možným a naše nadměrné úsilí a píle přinesly své ovoce!

Nyní připravujeme a konzultujeme výzvy, které plánujeme vyhlásit na podzim 2017.

Vyhledávání