Strategie MAS na období 2021 – 2027 schválena!

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko na období 2021 – 2027 byla schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 30.7.2021 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR a Strategie tak vyhověla všem požadavkům, bez připomínek J.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nové Strategie podíleli.

Nyní začneme postupně připravovat tzv. Akční plány pro jednotlivé operační programy, časový rámec závisí na schvalování operačních programů a definování podmínek pro MAS.

Schválená verze Strategie je k dispozici v sekci Strategie / SCLLD 2021-2027.

Fotogalerie

Vyhledávání