Úsilí MAS Bohumínsko v roce 2018 přineslo do regionu 34 milionů

Úsilí MAS Bohumínsko v roce 2018 přineslo do regionu 34 milionů

Máme za sebou velký kus práce! Za prací MAS Bohumínsko už jdou vidět výsledky, na které jsme patřičně hrdí.  V loňském roce se díky naší práci podařilo získat finanční injekci pro území „masky“ ve výši 34 milionů korun!

Díky částce necelých dvou milionů z Operačního programu Zaměstnanost, jsme pomohli zmírnit nekončící problém pracujícím rodičům, kteří nemohli najít volné místo pro své děti přes školní prázdniny v příměstských táborech. Školáci tak mohou smysluplně trávit volný čas s plaveckými instruktory v Bohumíně, tvůrčími dílnami v bohumínské knihovně nebo si  v Petrovicích u Karviné mohou osvojit základy vaření či informace o bezpečnosti na sociálních sítích.

Nově vznikla pro území „masky“ tři pracovní místa na částečný úvazek a tím byla podpořena zaměstnanost osob z cílových skupin v Petrovicích u Karviné min. na 3 roky. Zde se podařilo žadateli prostřednictvím MAS získat dotaci ve výši 2 mil. Kč na pozice zahradník/údržbář, lektor/animátor vzdělávacích programů, projektový manažer.

A dařilo se i žadatelům ze soukromé a podnikatelské sféry. Z Programu rozvoje venkova bylo na různorodé projekty přiděleno 9 mil. Kč. Prostředky pokryjí částečně náklady na traktory a zemědělské stroje, opravy skladovacích míst a přístřešků. Nově bude pořízena výrobní linka, technologie k stavbě domů, ale také bude opravena polní cesta. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit i takové projekty, kdy byl zkvalitněn nejen výrobní proces žadatelů, ale také díky nim vznikla nová pracovní místa.

Pro cyklisty a pěší vznikla v Bohumíně nová cyklostezka přes lesopark na Panském. Nová cyklostezka Bohumíňákům slouží  k cestě do zaměstnání a za službami. Byl vybudován také nový chodník v Záblatí. Na tyto projekty získá město díky „masce“ z Integrovaného regionálního operačního programu téměř 19 mil. Kč. A děti navštěvující ZŠ Rychvald se loňském roce dočkali nové učebny fyziky a chemie za 2 mil Kč.

V roce 2019 budeme pokračovat v úsilí zvelebit území „masky“! „Již v lednu vyhlásíme znovu výzvu z Programu rozvoje venkova pro zemědělce, místní podnikatele a obce. Následovat budou výzvy z Operačního programu Zaměstnanost. Přáli bychom si přispět k zachování činnosti Asistentů prevence kriminality pro město Bohumín a jejich počet ještě rozšířit a dále vytvořit alespoň jedno nové pracovní místo. Na podzim vyhlásíme výzvu zaměřenou na rozšíření kapacity odlehčovací služby na celé území naší MAS a tím pomůžeme všem, kteří musí pečovat o své blízké. Celkový finanční předpoklad je přibližně 25 mil,“ sdělil předseda MAS Bohumínsko Ing. Lumír Macura.

V tomto roce by měly být dokončeny také práce na rekonstrukcích chodníků v Rychvaldu, Petrovicích u Karviné a Petřvaldě za cca 30 mil. Nový kabát dostanou učebny na Masarykově a ČSA základní škole v Bohumíně, v ZŠ v Petrovicích u Karviné a SOU DAKOL, za téměř 7 mil.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do společné snahy pomoci regionu.

Fotogalerie

Vyhledávání