V DĚTMAROVICÍCH SE 13.6.2024 USKUTEČNILA JIŽ 17. VALNÁ HROMADA MAS BOHUMÍNSKO

VH měla na programu jednání 10 bodů. VH schválila Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2023, účetní závěrku MAS za rok 2023, rozpočet na rok 2024 včetně výhledu na rok 2025.

Také došlo k volbě Výběrové komise na další roční období.

Členové MAS byli rovněž detailně informováni o aktivitách a projektech realizovaných kanceláří MAS a o aktuálním stavu a realizaci Strategie MAS.

Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a za to, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

 

Fotogalerie

Vyhledávání