Valná hromada na svém 8. zasedání upravila stanovy

Již osmá členská schůze se konala 11. listopadu 2015 v Bohumíně. Nejdůležitějšími body programu byla úprava stanov spolku (příloha č. 1) a nové projednání a schválení Statutu a jednacího řádu valné hromady spolku (příloha č.2). Změnu těchto dokumentů si vyžaduje probíhající proces standardizace MAS. Partneři byli také informování a stavu rozpracování SCLLD a Programových rámců, a také o předběžných alokacích pro MAS dle jednotlivých operačních programů:. 

MAS bude zpracovávat Programové rámce pro:

Přítomní rovněž byi informováni o Místních akčních plánech rozvoje vzdělávání (MAP). Na jednání v Karviné dne 4.9. 2015 bylo dohodnuto zachování stávajících území ORP pro místo dopadu s tím, že nositelem projektu bude Statutární město Karviná pro ORP Karviná (včetně Dětmarovic a Petrovic u Karviné), město Orlová pro ORP Orlová (včetně Doubravy a Petřvaldu) a MAS Bohumínsko pro ORP Bohumín (Bohumín, Rychvald, Dolní Lutyně). Zástupci měst se dále dohodli na vzájemné spolupráci a koordinaci při tvorbě na území MAS Bohumínsko. MAS v rámci animačních činností bude poskytovat servis všem ZŠ a MŠ z území MAS i po ukončení zpracování jednotlivých MAP. Územní rozdělení a nositele projektů MAP schválila Regionální stálá konference 29.10. 2015 (příloha č. 3).

Valné hromady se zúčastnilo 21 partnerů, jeden partner ukončil ke dni členské schůze své členství. Stávající počet partnerů MAS je 29.

Lumír Macura

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2015-11-11 ZÁPIS_8. členská_schůze 203kB
Soubor pdf Příloha 1_Stanovy MAS Bohumínsko 178kB
Soubor pdf Příloha 2_Statut_VH_MAS Bohumínsko_spolek 85kB
Soubor pdf Příloha 3_Potvrzení RSK MSK_území MAP a nositel 966kB
Soubor pdf 2015-11-11_Prezencni_listina 572kB
Vyhledávání