Valná hromada zvolila výběrovou komisi

Výroční valná hromada 25. června 2015 projednala všechny plánované body programu. Byla schválena Zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2014 a projednána Zpráva kontrolní komise. Členská schůza schválila rozpočet na rok 2015 včetně výhledu na rok 2016. V rozpočtu roku 2015 se počítá s členskými příspěvky ve výši 2,- Kč na obyvatele pro obce a ve výši 1000,- Kč pro ostatní partnery. Od roku 2016 by měla být zřízena kancelář MAS, která si vyžádá náklady 1,4 až 1,6 mil. Kč ročně, podle výše dotace na režijní náklady kanceláře pak bude nutno upravit členské příspěvky pro rok 2016.

Formou prezentace byli partneři seznámeni s předběžnou alokací pro MAS Bohumínsko dle jednotlivých operačních programů.

Jeden partner ukončil k datu konání valné hromady své členství v MAS. Spolek tak nyní tvoří 30 partnerů, z nichž dvacet se zúčastnilo členské schůze. Na členské schůzi byla zvolena výběrová komise, která má nyní 8 členů, 3 zástupce obcí, 3 zástupce neziskového sektoru a 2 zástupce podnikatelů.

Lumír Macura, předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2015-06-25 ZÁPIS_USNESENÍ_7. členská_schůze 235kB
Soubor pdf Vyrocni_zprava_2014_MAS_Bohuminsko_schválená 375kB
Soubor pdf Priloha 2_2015-03-25_Zápis_kontrolní_komise 412kB
Soubor pdf Priloha 3_Rozpocet_2014_vyhled_2015 144kB
Soubor ppt Prezentace MAS 767kB
Soubor pdf 2015-06-25 Prezencni_listina 454kB
Vyhledávání