Veřejné připomínkování návrhu Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021 - 2027

Na základě dat z Analytické části Strategie, dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů, jednání fokusních skupin a dalšího zapojení komunity byl zpracován návrh Koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021 – 2027.

 

Vážení obyvatelé území MAS Bohumínsko, jako znalce našeho regionu bychom Vás chtěli požádat o prostudování tohoto dokumentu, příp. jeho připomínkování a podílet se tak na jeho tvorbě.

 

Zde najdete pracovní verzi návrhu koncepční části Strategie MAS:

Návrh koncepční části SCLLD MAS Bohumínsko na období 2021-2027

 

Zaujaly Vás některé z kapitol, 

není Vám lhostejný region, ve kterém žijete,

máte připomínky či náměty na úpravu textů Strategie MAS Bohumínsko pro období 2021 - 2027?

Neváhejte a kontaktujte nás!

 

Vaše připomínky prosím zašlete emailem do 16.06.2021 na emailovou adresu: eva.ruzickova@mas-bohuminsko.cz nebo miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz.

 

Pokud máte zájem své postřehy a připomínky vyjádřit osobně, zveme Vás na veřejné projednání Koncepční části Strategie MAS, které se uskuteční 22.6.2021 od 15.00 hod. v Kulturním domě v Dolní Lutyni.

 

Děkujeme, že s námi pomáháte rozvíjet region.

Fotogalerie

Vyhledávání