Veřejné setkání v Rychvaldu 21. května 2013

Veřejné setkání v Rychvaldu 21. května 2013

Druhé veřejné setkání k přípravě ISÚ MAS Bohumínsko 2014-2020 se uskutečnilo 21. května 2013 v Rychvaldu. 

Na veřejném jednání v Rychvaldu se přítomní shodli, že mezi nejsilnější stránky města patří všestranná spolková činnost a relativně klidné žití mezi rybníky a zelení, přičemž má Rychvald dobrou polohu mezi většími městy. Za slabou stránku je považováno množství lokálních topenišť a stav komunikací vzhledem k rozptýlené slezské zástavbě. Za slabé byly také označeny služby poskytované místní poštou a bezpečnost ve městě.

Za příležitost je považován rozvoj jednodenního turismu a ekologická opatření (řešení lokálních topenišť, snižování energetické náročnosti a zvyšování efektivity odpadového hospodářství). Za dobrou příležitost je rovněž považována spolupráce sousedních obcí, a to i v rámci příhraničí.

Největší obavy jsou ze zvýšení intenzity dopravy včetně záměry výstavby rychlostní komunikace R68. Hrozbou je také zvýšení kriminality a vznik sociálně vyloučených lokalit.

Záznam SWOT analýzy naleznete v přiloženém souboru. Účastníci setkání mohou zasílat své připomínky k záznamu na e-mail: info@mas-bohuminsko.cz.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013_05_21_Rychvald_prezenční listina 294kB
Soubor pdf SWOT Rychvald-def 59kB
Vyhledávání