Výběrová komise hodnotila přijaté projekty z OPZ a PRV

Dne 17.5.2018 se konala schůze Výběrové komise MAS Bohumínsko s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Hodnocení přijatých projektů z Výzvy MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (15/000/00000/780/000150/V001), sestavení přehledu hodnocených projektů
  3. Hodnocení přijatých projektů z Výzvy č. 5 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Podpora zaměstnanosti 349/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  4. Různé

Výběrová komise obdržela informace k přijatým projektům a k průběhu formálního hodnocení ze strany MAS a přijaté projekty věcně zhodnotila.

Všechny projekty byly ohodnoceny kladně. V nejbližších dnech se bude konat schůze rozhodovacího orgánu MAS, který rozhodne o doporučení projektů k financování jednotlivým řídím orgánům OPZ a PRV.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení 942kB
Vyhledávání