Výběrová komise hodnotila projekty z Výzvy č. 1 a 2 OPZ

Dne 31.10. proběhlo konání Výběrové komise s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu a stanovení zapisovatele zápisu
  2. Hodnocení přijatých projektů z Výzvy č. 1 MAS Bohumínsko,z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – reg.č. 159/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  3. Hodnocení přijatých projektů z Výzvy č. 2 MAS Bohumínsko,z.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti – reg.č. 163/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  4. Různé

Výběrová komise ohodnotila přijaté projekty a vytvořila seznamy návžených projektů (viz. přílohy) k realizaci k posouzení Programovému výboru. 

Programový výbor se sejde koncem měsíce listopadu 2017.

Všem žadatelům přejeme hodně úspěchu.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání Výběrové komise 830kB
Soubor pdf Přehled hodnocených projektů a prezenční listiny 1150kB
Vyhledávání