Vyhlášená výzva č. 1 a 2 z IROP

MAS Bohumínsko oznamuje, že dnes byly vyhlášeny 1. výzva a 2. výzva MAS Bohumínsko z Integrovaného regionálního operačního programu. Výhlášené výzvy jsou zaměřené na

Rozvoj sociálních služeb (Aktivita Rozvoj sociálních služeb) a 

Udržitelnou dopravu (Aktivita Bezpečnost dopravy, Aktivita Cyklodoprava).

 

Bližší informace o vyhlášených výzvách včetně jejich příloh (kritérií hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení) naleznete na našich webových stránkách

www.mas-bohuminsko.cz na záložce Výzvy - v sekci IROP. Tyto dvě výzvy budou ukončeny 1.11.2017 ve 12:00 hodin!!!

 

Příští týden budou probíhat semináře k vyhlášeným výzvám. Bližší informace o připravovaných seminářích pro žadatele naleznete na našich webových stránkách na záložce

Výzvy - v sekci Semináře k výzvám.

 

Fotogalerie

Vyhledávání