Vyhlásili jsme první výzvu IROP na podporu škol

Žadatelé připravujte projekty!!! MAS Bohumínsko vyhlásilo svou první výzvu nového programového období v rámci IROP!!

Příjem projektových záměrů zaměřených na vzdělávání (MŠ a dětské skupiny, ZŠ) bude probíhat do 2.10.2023. Bližší podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na našich webových stránkách www.mas-bohuminsko.cz na záložce Výzvy – v sekci IROP II. Podporovány budou zejména odborné učebny (přírodních věd, polytechniky, cizích jazyků a digitálních technologií), školní družiny a školní kluby, učebny neúplných škol.

Upozorňujeme žadatele, že v tomto programovém období došlo v rámci příjmu a posuzování projektů k velkým změnám oproti minulému období. Kupříkladu budou projektové záměry včetně příloh přijímány na speciálně vytvořený email dotace@mas-bohuminsko.cz. Další novinkou bude, že teprve MASkou vybrané projektové záměry, které projdou úspěšně systémem hodnocení na MAS, budou moci podat projekt v systému ISKP21+.

Během podzimu postupně ještě vyhlásíme výzvy zaměřené na dopravu a na dobrovolné hasiče. MAS Bohumínsko v rámci výzev programového rámce IROP na období 2021 – 2027 nebude organizovat semináře pro žadatele, nýbrž bude upřednostňovat individuální konzultace jednotlivých projektových záměrů.

 

Těšíme se na zajímavé projekty.

Fotogalerie

Vyhledávání