Výsledky z jednání 11.členské schůze MAS Bohumínsko

Dne 9.5.2018 se konala výroční členská schůze (valná hromada) MAS Bohumínsko.

VH měla na programu jednání 13 bodů a zúčastnilo se jí 24 partnerů.

VH schválila:

  1. Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2017
  2. Účetní závěrku MAS za rok 2017
  3. Rozpočet na rok 2018 včetně výhledu na rok 2019

Členové odsouhlasili ponechat v roce 2018 členské příspěvky ve stávající výši, tedy 2,- Kč na jednoho obyvatele pro města a obce a ve výši 1000,- Kč pro ostatní partnery.

Členové byli informováni o zprávách kontrolní komise, o výsledku auditu účetní závěrky a auditu ověření dotace z projektu IROP, o plnění rozpočtu za rok 2017, o programovém rámci OPŽP a o projektech realizovaných a plánovaných kanceláří MAS. Současně byla členům předána informace o aktuálním stavu a realizaci SCLLD MAS Bohumínsko. Všechny tyto informace vzala VH na vědomí.

Valná hromada zvolila členy kontrolní komise s platností od 29. 6. 2018 (na 4 leté funkční období). Valná hromada rovněž zvolila členy výběrové komise s platností od 29. 6. 2018        (funkční období 1 rok) a navýšila jejich počet na 10.

 

Valná hromada rozhodla o přijetí nového člena, společnost Bohumín terminál, a.s., počet členů MAS Bohumínsko se tak navýšil na 33 členů.

 

MAS BOHUMÍNSKO - Pomáháme regionu

 

 

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení z 11.členské schůze 700kB
Soubor pdf Výroční zpráva za rok 2017 1239kB
Vyhledávání