Výzva MAS č. 7 z Programu rozvoje venkova vyhlášena!

Dne 30.1.2023 byla vyhlášena Výzva č. 7 MAS z Programu rozvoje venkova.

Výzva je zveřejněna na webových stránkách MAS Bohumínsko, v sekci Výzvy - PRV. 

Příjem žádostí o dotaci na MAS bude zpřístupněn od 14.2.2023 do 31.3.2023, přes Portál Farmáře na www.szif.cz (nutno disponovat přístupy).

Výzva je zaměřena podporu neziskových organizací a obcí v oblasti základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Lze podávat projekty zaměřené na veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice (pro JPO V), vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky.

Místní spolky mohou v rámci dotace žádat např. na rekonstrukci či rozšíření spolkového zařízení i příslušného zázemí, pořízení technologií a dalšího vybavení pro spolkovou činnost nebo pořízení mobilních přístřešků.

Celkově je k dispozici alokace (dotace) ve výši 1.184.279 . Výše poskytnuté podpory činí 80%.

V případě bližších informací či konzultací, se prosím obracejte na Bc. Veroniku Šeligovou, email: seligova.veronika@mas-bohuminsko.cz, tel. 730 521 422.

 

Dne 13.2.2023 se uskuteční seminář pro žadatele k této výzvě v prostorách kanceláře Místní akční skupiny Bohumínsko, na ul. Masarykova 418 v Bohumíně. Na seminář je nutno se registrovat. Pozvánka je umístěna zde.

 

 

 

MAS Bohumínsko - pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání