Výzva MAS č. 9 MAS Bohumínsko, z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Dnes byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na Místní akční skupinu z Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva je zaměřena na rozvoj a modernizaci sociálních služeb na území MAS Bohumínska.

 

Výzva č. 9 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb - je zaměřena na zvýšení kapacity odlehčovací služby na území MAS Bohumínska.

 

Žadatelé mohou předkládat žádosti do této výzvy přes systém MS2014+ od dnešního dne, nejpozději však do 24.6.2019 12.00 hod.

V případě konzultací prosím využijte kontakt na pí. Šeligovou Veroniku e-mail: veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz, mobil 730 521 422.

Konkrétní informace k výzvě jsou zveřejněny na web stránkách MAS Bohumínsko v sekci Výzvy - OPZ. 

 

Seminář pro žadatele se bude konat 28.5.2019 v kanceláři Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Na seminář je zapotřebí se registrovat. Pozvánka je k dispozici v sekci Výzvy - Semináře k výzvám.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání