VÝZVA pro malé a střední podniky trvá do 1.2.2024!

Podnikatelé s provozovnami na území MAS, tj. na území obcí a měst Bohumína, Dětmarovic, Dolní Lutyně, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu, mají do 1.2.2024 stále možnost podávat své projekty do naší výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Výzva je určena pro malé a střední podniky s alespoň dvouletou historií, jejichž hlavní činnost podnikání splňuje CZ NACE dané výzvou.

V rámci výzvy podporujeme tyto aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace;

b) Web, cloud;

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura.

 

Každý může předložit pouze jeden projektový záměr a další podmínkou je, že pořízením nového vybavení a systémů prokazatelně stoupne technologická úroveň firmy a její konkurenceschopnost. Toho lze dosáhnout například pořízením moderních výrobních strojů a zařízení včetně potřebné infrastruktury, digitalizací a automatizací výroby, zefektivněním poskytování služeb. Předmětem vylepšení ale může být také firemní web, e-shop, cloudové úložiště, rezervační nebo skladovací systém, ovšem i v těchto případech musí nové řešení výrazně posunout firmu kupředu.

Alokováno je přes 3 miliony Kč dotačních prostředků s mírou podpory 50 %. Předkládání projektových záměrů je možné prostřednictvím emailu dotace@mas-bohuminsko.cz do 1.2.2024 do 12.hod.!  

Všem žadatelům doporučujeme projekty dopředu konzultovat (kontaktní osobou je Ing. Miroslava Klepáčová, tel. 730 521 422, email: miroslava.klepacova@mas-bohuminsko.cz).

Bližší podrobnosti naleznete na našich webových stránkách na záložce Výzvy – v sekci OP TAK.

Fotogalerie

Vyhledávání