VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA VYHLÁŠENA!

Zdroj financování: Program rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 22.3.2021

Termín příjmu žádostí: od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021

Finanční alokace: 1.090.000,- Kč (dotace 80%)

Opatření/fiche SCLLD: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Kontaktní osoba: Veronika Šeligová, veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz, tel.: 730 521 422

 

Pro koho je výzva určena?

Spolky - zkvalitnění zázemí, nákup vybavení, obnova nebo rozšíření zařízení, které koresponduje s činností spolku.

Pro obce jsou připraveny finanční prostředky na projekty zaměřujících se na investice do veřejných prostranství, na modernizaci staveb a vybavení výjezdových jednotek dobrovolných hasičů kategorie V, rovněž do kulturních zařízení a knihoven nebo realizace stezek. Podpora rovněž může směřovat do mateřských a základních škol.

 

S konzultací projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

Detailní informace k výzvě jsou k dispozici zde https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/prv/35

 

Těšíme se na zajímavé projektové záměry. Tým MAS Bohumínsko.

 

Fotogalerie

Vyhledávání