Vzpomínky na budoucnost (1-6/2015)

Název projektu:
Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje
Registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/000015

Projekt je realizován z Programu rozvoje venkova na základě výzvy Ministerstva zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 22. kola příjmu Žádostí o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Doba realizace projektu je leden - červen 2015

Jednotlivé MAS projekt realizují ve vzájemné spolupráci, dle svých zkušeností a schopností, a to ve všech tématech, cílech a činnostech. Podíl na činnosti je plánován s ohledem na alokované finanční a personální kapacity jednotlivých partnerů. Jednotlivé MAS (partneři) garantují specifické činnosti (témata) pro všechny zúčastněné MAS tak, aby byl ve vzájemné spolupráci zajištěn vznik definovaného výstupu v náležité kvalitě. Při návrhu rolí MAS byly zohledněny zkušenosti MAS vybraných v opatření IV.1.1 a v opatření III.4.1.

Koordinační role MAS Opavsko:
Administrace a koordinace projektu, ve spolupráci s externím dodavatelem tvorba metodiky evaluace včetně návrhu 10ti ukazatelů nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace, zadávací řízení na externí služby.

Role MAS Bohumínsko:
Příprava a zajištění jednání koordinační pracovní skupiny, zadávací řízení na služby.
Využití zkušeností z období 2007-2013 k evaluaci a monitoringu strategického plánování v období 20014-2020 (vazba na IROP, OP PIK).
Rozpočet projektu v MAS Bohumínsko činí 202 tis. Kč.

Výstupem projektu je Návrh metodického rámce procesu evaluace Strategických plánů LEADER 2007 – 2013 10ti MAS Moravskoslezského kraje.

Na stránkách SZIF byla v kategorii: "Program rozvoje venkova > OSA IV. > 2. Realizace projektů spolupráce" publikována zpráva: Podklady ze semináře k opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
 

Dostupné soubory:

Zveřejněno také na webu http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/podklady-ze-seminare-k-opatreni-iv-2-1-realizace-projektu-spoluprace/

Fotogalerie

Vyhledávání