Zajištění provozu MAS Bohumínsko - 1

 

Místní akční skupina Bohumínsko z.s. získala finanční podporu z Operačního programu Technická pomoc na realizaci projektu Zajištění provozu MAS Bohumínsko – 1

Název projektu: Zajištění provozu MAS Bohumínsko – 1

Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000168

Název programu: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027

 

Datum zahájení realizace: 1.6.2023

Datum ukončení realizace: 30.9.2024

Celkové výše způsobilých nákladů: max. 1.507.440 Kč, dotace ve výši 95%

Žádost byla schválena  Řídicím orgánem OPTP k financování.

 

Projekt se zaměřuje na zajištění činnosti a provozu kanceláře Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Cílem projektu je zejména realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Bohumínsko na období 2021-2027 se záměrem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Předmětem projektu je zajištění kvalitnějších podmínek pro výkon činností kanceláře MAS.

Podporovanými aktivitami bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS. Činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU.

 

 

Fotogalerie

Vyhledávání