VÝZVY

 

Díky schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020(+3) ze dne 30. 6. 2017 lze na území Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. , které pokrývá obce: Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Rychvald, Petřvald, Doubrava a Petrovice u Karviné, čerpat prostředky v souladu s Programovým rámcem Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s.

 

Integrovaný regionální operační program

•Bezpečná a udržitelná doprava – výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků, samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce

•Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi –  nákup, rekonstrukce, modernizace a výstavba a vybavení objektů zajišťujících rozvoj sociálních služeb.

•Infrastruktura pro vzdělávání – rekonstrukce, stavební úpravy a pořízení vybavení pro infrastrukturu pro ZŠ, SŠ, VOŠ, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

 

Operační program Zaměstnanost

•Prorodinná opatření – příměstské tábory

•Rozvoj a modernizace sociálních služeb – poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., programy prevence a řešení problémů v SVL

•Podpora zaměstnanosti – podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a podpora zahájení podnikatelské činnosti

 

Program rozvoje venkova

•Investice do zemědělských podniků – pořízení strojů a zemědělské techniky

•Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – podpora podnikatelských objektů, pořízení strojů a zařízení

•Neproduktivní investice v lesích – posílení rekreační funkce lesa

•Zemědělská infrastruktura – zlepšení kvality a hustoty lesních cest

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastechpísmeno a); b); c); e); f); g); h)

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc Informační leták 141kB
Vyhledávání