Integrovaný regionální operační program

 

Dokumentace společná pro všechny výzvy IROP:

Odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Odkaz na přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postupy IROP MAS Bohumínsko

 

 

Dokumentace pro výzvy IROP - MAS Bohumínsko - Rozvoj sociálních služeb

 

Dokumentace pro výzvy IROP - MAS Bohumínsko – Udržitelná doprava

 

Dokumentace pro výzvy IROP - MAS Bohumínsko – Infrastruktura vzdělávání

 

Vyhledávání