Integrovaný regionální operační program

 

Dokumentace společná pro všechny výzvy IROP:

Odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Odkaz na přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Způsob hodnocení a výběru projektů - Interní postupy IROP MAS Bohumínsko

 

 

Dokumentace pro výzvy IROP - MAS Bohumínsko - Rozvoj sociálních služeb

 

Dokumentace pro výzvy IROP - MAS Bohumínsko – Udržitelná doprava

 

Dokumentace pro výzvy IROP - MAS Bohumínsko – Infrastruktura vzdělávání

 

5. VÝZVA MAS BOHUMÍNSKO-IROP-UDRŽITELNÁ DOPRAVA III - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1 - Kritéria FN a P Příloha č. 2 - Kritéria VH Osnova studie proveditelnosti - Aktivita Bezpečnost dopravy Osnova studie proveditelnosti - Aktivita Cyklodoprava Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru

4.VÝZVA MAS BOHUMÍNSKO-IROP-UDRŽITELNÁ DOPRAVA II - UZAVŘENÁ

 

Text Příloha č. 1- Kritéria FN a P Příloha č. 2 - Kritéria VH Příloha č. 3 Formulář MAS Bohumínsko Osnova studie proveditelnosti pro cyklodopravu Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru

3.VÝZVA MAS BOHUMÍNSKO-IROP-INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ - UZAVŘENÁ

 

Text výzvy Příloha č. 1 - Kritéria FN a P Příloha č. 2 - Kritéria VH Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu Text výzvy - změna k 12.3.2018 Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru

2.VÝZVA MAS BOHUMÍNSKO-IROP-UDRŽITELNÁ DOPRAVA - UZAVŘENÁ

 

Text výzvy Text výzvy - změna k 17.1.2018 Příloha č.1 - Kritéria FN a P Příloha č. 2 - Kritéria VH Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru

1.VÝZVA MAS BOHUMÍNSKO-IROP-ROZVOJ SOCIÁlNÍCH SLUŽEB - UZAVŘENÁ

 

Text výzvy Příloha č. 1 - Kritéria FN a P Příloha č. 2 - Kritéria VH Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu Zápis z jednání Výběrové komise Zápis z jednání Programového výboru
Vyhledávání