Lepší KLIMA pro Bohumínsko II

 

MAP II (Lepší KLIMA pro Bohumínsko II)

 

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010498

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2019

 

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2022

 

Doba trvání (v měsících): 36

 

Celkové náklady projektu: max. 4.322 tis. Kč (100% dotace)

 

Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II navazuje na vytvořený Místní akční plán vzdělávání v ORP Bohumín zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekt zahrnuje implementaci aktivit z akčního plánu a aktualizaci dokumentace MAP. Dále prohlubuje již fungující partnerství formou společného plánování, sdílení aktivit, plánováním partnerských aktivit a vyhodnocováním přínosů spolupráce. Realizace projektu v území ORP Bohumín (Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald).

Prostřednictvím projektu a společných setkání dojde ke zlepšení komunikace, výměně zkušeností, přenosu informací, sdílení dobré praxe. Jednotlivé školy budou mít možnost společně plánovat, síťovat se a navzájem se od sebe učit a předávat si své zkušenosti a zejména komunikovat, jak mezi sebou, tak s ostatními partnery ve vzdělávání.

Vyhledávání