Pracovní skupiny (PS) se zabývají opatřeními, která jsou v rámci MAP povinná a dále těmi, která vyšla z vlastních šetření a provedených analýz území.

Pracovní skupina je tým pracovníků složený z koordinátorů/vedoucích pracovních skupin a členů pracovních skupin, kteří se věnují určenému tématu vzdělávání.

PS představují odborné platformy pro diskuzi, sdílení zkušeností a plánování aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání.

V rámci projektu vznikly 4 pracovní skupiny zabývající se níže uvedenými tématy:

1. PS Financování

2. PS Čtenářská gramotnost

3. PS Matematická gramotnost

4. PS Rovné příležitosti

 

SEZNAM VEDOUCÍCH/ČLENŮ PRACOVNÍCH SKUPIN

Pracovní skupina

Jméno a příjmení

Organizace

Funkce

Financování

Hana Gonsiorová

Městský úřad Bohumín, odbor RaI

vedoucí

Marcela Holečková

K3 Bohumín

člen

Martina Křížová

Městský úřad Bohumín, odbor finanční

člen

Lucie Mikulová

Městský úřad Bohumín, odbor školství, kultury a sportu

člen

Kamila Wzientková

ZŠ a MŠ Bohumín Skřečoň

člen

Kateřina Krestová

Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, Školská rada

člen

     

 

Čtenářská gramotnost

Marcela Suchánková

Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín Seifertova (ZŠ Bohumín)

vedoucí

Hana Kasanová

ZŠ a MŠ Bohumín Bezručova (ZŠ Záblatí)

člen

Gabriela Adámková

ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše (ZŠ Bohumín)

člen

Radka Křižoščáková

ZŠ Rychvald

člen

Aneta Lalíková

K3 Bohumín (knihovna)

člen

Vilma Valentová

ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše (MŠ – FITŠKOLKA)

Rodinné centrum Slůně, z.s.

člen

Eva Bučková

Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín Seifertova (MŠ Starý Bohumín)

člen

 

 

 

 

Matematická gramotnost

Stanislava Krpcová

ZŠ a MŠ Bohumín tř. Dr. E. Beneše (ZŠ Bohumín)

vedoucí

Kateřina Kabieszová

SZŠ PIANETA, s.r.o.

člen

Zuzana Sternadlová

ZŠ a MŠ Bohumín ČS. armády (ZŠ Bohumín)

člen

Olga Šaterová

Gymnázium Františka Živného v Bohumíně

člen

Jana Tmějová

ZŠ a MŠ Bohumín ČS. armády (MŠ Čáslavská)

člen

Dana Šímová

ZŠ a MŠ Bohumín Bezručova (MŠ Na Pískách)

člen

Michaela Kaděrová

ZŠ Rychvald

člen

 

   

 

Rovné příležitosti

Ivana Heiduková

ZŠ T. G. Masaryka Bohumín Pudlov

vedoucí

Maria Galuszková

MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie Bohumín

člen

Blanka Poštulková

ZŠ a MŠ Bohumín Čs. armády

člen

Drahomíra Horváthová

Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín

člen

Zdeňka Rončková

ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně

člen

Romana Zábranská

ZŠ a MŠ Bohumín Čs. armády

člen

 

Lucie Klvačová

Městský úřad Bohumín, odbor sociální

člen

 

Tučně vyznačení členové PS, kteří jsou odborníci v ICT.

 

1. JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TEAMU S VEDOUCÍMI PRACOVNÍCH SKUPIN 21.10.2019

 

Pozvánka Zápis z jednání Fotodokumentace
Vyhledávání