Operační program Zaměstnanost

d8fa3b25-df28-4abc-adde-b9ecbb4c2430 (1703×353)

 

Zde naleznete potřebné informace k výzvám překládání projektů, odkazy na metodické příručky a související aktuality.

Výzvy vyhlášené Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. se řídí výzvou vydanou ŘO OPZ pro MAS na podporu strategiií komunitně vedeného místního rozvoje č. 047 a jejími přílohami, viz. odkazy níže.

 

Text výzvy č. 047 OPZ

Seznam příloh k výzvě č. 047 OPZ

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf VÝZVA č. 1 MAS BOHUMÍNSKO-OPZ-PRORODINNÁ OPATŘENÍ 1024kB
Soubor pdf Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 1167kB
Soubor pdf Příloha č. 2 Stanovy spolku MAS Bohumínsko, z.s. 734kB
Soubor pdf Příloha č. 3 Statut a jednací řád VK MAS Bohumínsko, z.s. 158kB
Soubor pdf VÝZVA č. 2 MAS BOHUMÍNSKO-OPZ-PODPORA ZAMĚSTNANOSTI 1071kB
Soubor pdf Příloha č.1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 1167kB
Soubor pdf Příloha č. 2 Stanovy spolku MAS Bohumínsko, z.s. 734kB
Soubor pdf Příloha č. 3 Statut a jednací řád VK MAS Bohumínsko, z.s. 158kB
Soubor pdf Příloha č. 4 Výzvy č. 2 OPZ Podpora zaměstnanosti - Podporované cílové skupiny 385kB
Vyhledávání