Operační program Zaměstnanost

d8fa3b25-df28-4abc-adde-b9ecbb4c2430 (1703×353)

 

Zde naleznete potřebné informace k výzvám překládání projektů, odkazy na metodické příručky a související aktuality.

Výzvy vyhlášené Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. se řídí výzvou vydanou ŘO OPZ pro MAS na podporu strategiií komunitně vedeného místního rozvoje č. 047 a jejími přílohami, viz. odkazy níže.

 

Text výzvy č. 047 OPZ

Seznam příloh k výzvě č. 047 OPZ

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

Vyhledávání