ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (ŘV) představuje hlavní reprezentativní a pracovní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín. Zakládá se na principu partnerství, dobrovolnosti, spolupráce a nemá právní subjektivitu.

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP II. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti Řídícího výboru a jeho členů definují Statut ŘV a Jednací řád ŘV.

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP Bohumín a má 17 členů. Předsedou ŘV byl zvolen Ing. Lumír Macura. 

 

Seznam členů Řídícího výboru

 

1. Zasedání Řídícího výboru

 

Pozvánka Prezentace Zápis z jednání Fotodokumentace
Vyhledávání