ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor (ŘV) představuje hlavní reprezentativní a pracovní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín. Zakládá se na principu partnerství, dobrovolnosti, spolupráce a nemá právní subjektivitu.

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP II. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti Řídícího výboru a jeho členů definují Statut ŘV a Jednací řád ŘV.

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP Bohumín a má 17 členů. Předsedou ŘV byl zvolen Ing. Lumír Macura. 

 

Seznam členů Řídícího výboru

 

6. Zasedání Řídícího výboru

 

Pozvánka Zápis z jednání Fotodokumentace Příloha č. 1 Prezentace Příloha č. 2 Aktualizace strategický rámec Příloha č. 3 Investiční priority ZŠ a MŠ 2021-2027 Příloha č. 4 Agregace 2022

5. Zasedání Řídícího výboru

 

Pozvánka Zápis z jednání Příloha č. 1 Prezentace Příloha č. 2 Aktualizace strategický rámec investiční priority Příloha č. 3 Evaluace RAP 2020 MAP II ORP Bohumín Organizační struktura Fotodokumentace

4. Zasedání Řídícího výboru

 

Pozvánka Příloha č. 3 evaluace PS Příloha č. 4 Evaluace vzdělávacích a osvětových aktivit Příloha č. 5 Evaluace implementačních aktivit Příloha č. 6 Evaluace naplňování cílů MAP Příloha č. 7 Roční akční plán 2021 Příloha č. 8 Aktualizace strategický rámec Příloha č. 9 MAP III Lepší klima pro Bohumínsko III Zápis z jednání

3. Zasedání Řídícího výboru

 

Pozvánka Program Prezentace Fotodokumentace Zápis z jednání Příloha zápisu č. 1 Prezentace 3. jednání Příloha zápisu č. 2 Roční akční plán 2021 Příloha zápisu č. 3 Agregace popis potřeb škol Příloha zápisu č. 4 Doplnění Strategického rámce k 30.9.2020 Příloha zápisu č. 5 Průběžná sebehodnotící zpráva ORP Bohumín Na vědomí - Evaluace RAP 2018-2019-2020 ORP Bohumín Na vědomí - Evaluace reflexe škol 2020 Na vědomí - Evaluace rovné příležitosti 2020 Na vědomí - Harmonogram evaluací MAP II ORP Bohumín Na vědomí - Seznam evaluací MAPII ORP Bohumín Schvalovací dokument - Agregace popis potřeb škol Schvalovací dokument - Roční akční plán 2021 Schvalovací dokument - Doplnění Strategického rámce investičních priorit

2. Zasedání řídícího výboru

 

Informace k jednání Zápis z jednání Přehled implementačních aktivit Bulletin 2/2020 Seznam místních lídrů Organizační struktura Seznam zapojených ředitelů/zástupců škol Roční akční plán Aktualizace strategického rámce Seznam evaluací MAP II ORP Bohumín Harmonogram evaluací MAPII ORP Bohumín Revize analytické části

1. Zasedání Řídícího výboru

 

Pozvánka Prezentace Zápis z jednání Fotodokumentace
Vyhledávání