ANIMACE ŠKOL

Zaměstnanci kanceláře MAS je prováděna tzv. animace škol, která spočívá v bezplatném poradenství školám, školským zařízením a dalším vzdělávacím zařízením v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v orientaci v oblasti dotací na šablony I a II (projekty zjednodušeného vykazování), zahrnuje tyto aktivity:

  • metodická pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce školy, školská a další vzdělávací zařízení,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodická pomoc školám, školským a dalším vzdělávacím zařízením při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. - VÝZVY BYLY UKONČENY

PO3.jpg

Informace v sekci Šablony pro školy - Šablony I

 

ŠABLONY II

PO3.jpg

Informace v sekci Šablony pro školy - Šablony II

Vyhledávání