Komunitní příměstské tábory pokračují i v letošním roce

V rámci projektu Společně pro Bohumínsko připravujeme i letos, prostřednictvím našich patnácti Partnerů[1] dalších až 25 turnusů komunitních příměstských táborů pro 520 dětí. Tato iniciativa umožní rodičům, zejména z Bohumína, Dolní Lutyně, Dětmarovic, Doubravy, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu zajistit péči o děti v době prázdnin a jejich dětem zažít spoustu zábavy, sportu, ale i umění, ve společnosti svých vrstevníků.

Partnery a organizátory těchto komunitních příměstských táborů jsou spolky, působící na území MAS Bohumínsko a starající se o děti celoročně. Jedná se nejen o sportovní kluby, včetně šachové školy, plaveckého oddílu, crossfit spolku, ale i o základní uměleckou školu či sbory dobrovolných hasičů. MAS Bohumínsko je pak připravena uhradit těmto svým Partnerům, prostřednictvím dotace Evropské unie, výdaje ve výši až 763 tisíc.

V minulém roce bylo v rámci tohoto našeho projektu realizováno již 22 pětidenních turnusů příměstských komunitních táborů, kterých se zúčastnilo 326 dětí. Dalších 37 dětí se pak zúčastnilo dvou turnusů, konaných o letošních jarních prázdninách. V rámci těchto, již uskutečněných příměstských komunitních táborů, byly Partnerům uhrazeny výdaje ve výši téměř 695 tisíc korun.

Jsme rádi, že můžeme i v době prázdnin, spolu s Partnery, podpořit rodiny žijící na území MAS Bohumínsko a opět poskytnout dětem nezapomenutelné prázdniny.

 

 

 


Fotogalerie

Vyhledávání