Seminář pro obce MAS Bohumínsko

Zástupci měst a obcí na Bohumínsku se sešli, aby diskutovali o možné dotační podpoře v novém programovacím období.

Dne 19. 2. 2016 proběhl za účasti zástupců členských obcí MAS Bohumínsko seminář na téma „Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím programových rámců MAS“. Zúčastněným byly představeny jednotlivé operační programy (Operační program Zaměstnanost, Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program), prostřednictvím kterých bude v programovacím období do roku 2023 prostřednictvím MAS rozděleno téměř 100 mil. Kč. Následovala debata, ve které jednotlivé obce naznačily své potřeby a budoucí projekty, diskutovaly o problémech, které na svém území řeší a také o zkušenostech s dotačními projekty. Zjištěné skutečnosti budou zapracovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko.

Z diskuse vyplynulo, že obce mají zájem zejména u tyto aktivity:

  • Bezpečnost v dopravě, zejména chodníky a cyklostezky (z PR IROP),
  • Rekonstrukce,  vybavení a infrastruktura  zařízení sociálních služeb (PR IROP),
  • Sociální bydlení (PR IROP),
  • Podpora infrastruktury pro vzdělávání (PR IROP), zejména v MŠ a ZŠ, které obce zřizují,
  • Podpora odlehčovacích služeb (PR OPZ),
  • Podpora asistentů prevence kriminality (PR OPZ),
  • Podpora prostupného zaměstnání (PR OPZ),
  • Podpora prorodinných opatření (PR OPZ),
  • Podpora rekreačního využití obecních lesů v Dolní Lutyni a Doubravě (PR PRV)

Naopak velice skepticky se zástupci obcí vyjadřovali k podpoře sociálních podniků. Zde je doporučeno směřovat případné zájemce k dotační podpoře sociálních podniků v rámci ITI Ostravské aglomerace.

Obce dokončí vyplňování dotazníků potřeb v obcích MAS, důkladně se zamyslí nad potřebností podpory sociálních pracovníků v obcích  I. typu a nad dalšími možnostmi dotační podpory, které preferují operační programy podpořené přes místní akční skupiny.

Seminář byl pořádán v rámci projektu „Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s.“, který je financován Moravskoslezským krajem

Ing. Eva Růžičková, Ing. Lumír Macura

 

Kde najdete podrobnosti:

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – viz

Informace č. 2 řídícího orgánu OP Zaměstnanost

Informace k sociálnímu podnikání

Informace k Programu rozvoje venkova – viz Metodika pro tvorbu fichí

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Prezentace - seminář pro obce 568kB
Soubor pdf 2016-02-19 Prezenčka_seminář pro obce 145kB
Soubor pdf Cedule na dveře - seminář pro starosty 138kB
Soubor doc VZOR_Dotazník pro starosty obcí MAS Bohumínsko 2 25kB
Vyhledávání