Podklady pro jednání pracovních skupin

Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014 – 2020, Podklady pro jednání pracovních skupin

V průběhu měsíce května a června probíhala v jednotlivých obcích veřejná jednání s cílem vytvořit SWOT analýzu jednotlivých obcí, určit priority obyvatel a získat souhrn hlavních konkrétních projektů. Z veřejných jednání byly pořízeny zápisy (viz: http://mas-bohuminsko.cz/verejna-setkani/2-0 ). Na základě těchto výstupů byl proveden předběžný souhrn prioritních oblastí (témat).  Jedná se tedy o shrnutí závěrů z veřejných projednání, hlavních výstupů analytické části a dotazníkového šetření. Návrh oblastí a opatření budou moci členové pracovních skupin přeformulovávat a doplňovat. 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013-07-16_MAS Bohuminsko_Podklady pro návrhovou část 161kB
Vyhledávání