Veřejné setkání 13. listopadu 2013 v Bohumíně

Informační a propagační setkání 13.11. 2013 v Bohumíně

Ve středu 13. listopadu 2013 se v Bohumíně sešli zástupci obcí, neziskových organizací, podnikatelů i veřejnosti, aby se seznámili s dosavadními výsledky na přípravě Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014-2020. Druhým cílem akce byla další propagace MAS směrem k široké veřejnosti, proto všichni účastnící obdrželi společenskou hru "Maska letem světem", určenou pro děti i dospělé.

V úvodu jednání seznámil předseda programového výboru MAS Lumír Macura přítomné s postupem prací na přípravě strategie. V říjnu 2012 bylo zahájeno dotazníkové šetření, pak následovalo zpracování analýzy území a veřejná setkání ve všech sedmi městech a obcích MASky. Výstupy z veřejných setkání a dotazníkového šetření pak byly hlavním podkladem pro jednání odborných pracovních skupin.

Odborné pracovní skupiny pak v průběhu letních prázdnin zformulovaly první verzi návrhové části strategie, a to ve třech pilířích. Výstupy z oblasti pilíře "Životní prostředí a infrastruktura" prezentoval Lumír Macura, z oblasti pilíře "Společnost" seznámila přítomné s výstupy Andrea Folterová, pilíř "Hospodářství" představil Česlav Valošek.

Po přestávce na občerstvení pak Andrea Folterová informovala přítomné o přípravě tzv. tréninkové výzvy, která bude vyhlášena ještě v prosinci 2013 a žadatelé z řad neziskových organizací, spolků, podnikatelů či církví se budou moci ucházet o dotaci do výše až 50 tisíc Kč na uspořádání akce, která bude propagovat činnost MAS Bohumínsko a podporovat spolupráci v území.

Prezentace najdete v přiložených souborech.

Lumír Macura

Podívejte se na reportáž o setkání v Televizním informačním kanálu Bohumín:

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/3183-priority-mas-bohuminsko.html

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Veřejné setkání MAS Bohumínsko - KOMPLETNÍ PREZENTACE 949kB
Soubor pdf 2013-11-13_Prezentace MAS_úvod 435kB
Soubor pdf 2013_11_13_Bohumín_veřejné_setkání_prezenční listina 452kB
Vyhledávání