Výroční valná hromada přijala dva nové členy

Již v pořadí pátá členská schůze, která byla současně výroční valnou hromadou, projednala a schválila 10. června 2014 v Bohumíně řadu dokumentů a přijala dva nové členy.

Přijetím občanského sdružení ALMA MATER a Okresní organizace Českého svazu včelařů o.s. se členská základna rozšířila na 29 členů.

Schůze upravila stanovy MAS, schválila statuty a jednací řády povinných orgánů, projednala výroční zprávu za rok 2013 včetně účetní závěrky a zprávy kontrolní komise. Byl rovněž schválen rozpočet na rok 2014 včetně výhledu do konce roku 2015 a schváleny členské příspěvky na rok 2014 ve výši 2,- Kč na 1 obyvatele pro města a obce a ve výši 1000,- Kč pro ostatní členy. Členové byli rovněž informováni o stavu zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Bohumínsko pro období 2014 - 2020 a přípravě plnění kritérií přijatelnosti MAS Bohumínsko, díky kterým MAS prokáže, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Valná hromada rovněž schválila rozdělení členů MAS do pěti zájmových skupin:

  • města a obce,
  • podnikatelé v zemědělství a lesnictví,
  • podnikatelé ostatní,
  • sdružení dobrovolných hasičů,
  • občanská sdružení ostatní.

Zápis a usnesení z členské schůze a všechny pojednávané dokumenty naleznete v příloze.

Lumír Macura

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc 2014-06-10 ZÁPIS_USNESENÍ_5. členská_schůze 294kB
Soubor pdf Priloha 1_Vyrocni_zprava_2013_MAS_Bohuminsko 372kB
Soubor pdf Priloha 2_2014-04-16_Zápis_kontrolní_komise 374kB
Soubor pdf Priloha 3_Rozpocet_2013_2014_vyhled_2015 150kB
Soubor pdf Priloha 4_PRISPEVKY_2014_MAS Bohumínsko 73kB
Soubor pdf Priloha 5_Činnost-výsledky-a-investice-do-vyjednávacího-týmu-za-období-2012-2014 193kB
Soubor pdf Priloha 6_CLLD_OP_2014_2020 99kB
Soubor doc Priloha 7_Statut_VH_MAS Bohumínsko_v2 55kB
Soubor doc Priloha 8_Statut_PV_MAS Bohumínsko_v1 52kB
Soubor doc Priloha 9_Statut_KK_MAS Bohumínsko_v1 49kB
Soubor doc Priloha 10_Úprava_Stanov_MAS_Bohumínsko 41kB
Soubor xls Priloha 11_Zájmové_skupiny 42kB
Soubor pdf Priloha 12_2014-05-31_MAS Bohuminsko_Implementační část 816kB
Soubor pdf Priloha 13_2014-05-31_MAS Bohuminsko_Implementacní cast_Príloha_Seznam clenů organu 104kB
Soubor pdf 2014-06-10_Prezencka_výroční VH 303kB
Vyhledávání