Analytická část

Integrovaná strategie území (ISÚ) MAS Bohumínsko 2014 – 2020, Analytická část

Tento dokument je zpracován jako analytický podklad, který bude dále využit pro zpracování místní rozvojové strategie pro území Místní akční skupiny Bohumínsko. Je určen zejména pro členy odborných pracovních skupin, ale také pro širokou veřejnost. Připomínky k analytické části prosím zasílejte do 31.8. 2013 na e-mail info@mas-bohuminsko.cz.

Je zpracován na základě požadavků metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „Integrovaná strategie územní působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014–2020. Dále vychází z Rozborů udržitelného rozvoje území (RURÚ), které byly zpracovány pro 3 správní obvody obcí, do kterých území MAS Bohumínsko zasahuje, tedy SO ORP Bohumín, Orlová a Karviná a také z dat Českého statistického úřadu, webových stránek obcí a údajů získaných od dalších institucí. Mezi vstupními daty jsou také výsledky z dotazníkového šetření, které v daném území probíhalo v období od října 2012 do února 2013 a následně dotazníkového šetření probíhajícího mezi starosty.

Základní dokument byl zpracován k 15.4. 2013. Byl připomínkován ze stran obcí a zástupců MAS a následně upraven podle poslední verze návrhu metodiky MMR. Podklady pro analytickou část ISÚ byly schváleny valnou hromadou MAS 17. prosince 2013. Programový výbor byl zmocněn, aby reagoval na případné připomínky a po jejich vyhodnocení je zapracoval do podkladů.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013-07-29 MAS Bohuminsko_Analyticka cast - po připomínkách 1599kB
Soubor pdf 2013-07-16_MAS Bohuminsko_Analyticka cast 1537kB
Vyhledávání