Dobrovolné spolky z Bohumínska mají šanci vylepšit si díky dotaci své zázemí

Tisková zpráva města Bohumín - Přes milion korun z Programu rozvoje venkova mohou získat dobrovolné spolky z Bohumína a okolí na obnovu svého zázemí, pořízení nového vybavení či techniky. Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko vyhlásila výzvu, do níž se mohou během dubna hlásit se svými projekty. I když nemají spolky s dotačními tituly zkušenosti, nemusejí se obávat složité administrativy, MAS je celým procesem od podání žádosti až po získání samotných financí provede.

„Kulturní, zájmové, společenské či seniorské spolky nyní mají jedinečnou příležitost pořídit si potřebné vybavení a vylepšit si zázemí svých kluboven či center, kde se jejich členové potkávají. Výzva MAS Bohumínsko z Programu rozvoje venkova se týká i nákupu techniky či mobilních staveb, jakými jsou například přístřešky, pódia a podobně,“ potvrzuje Lumír Macura, předseda MAS Bohumínsko. Spolky mají šanci nakoupit například nové židle a stoly do interiéru, vybavení pro venkovní aktivity v podobě party stanů a lavic či si vylepšit zázemí po technické stránce.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 6. do 23. dubna na stránkách www.szif.cz prostřednictvím Portálu Farmáře. Mezi žadatele z Bohumínska se následně rozdělí téměř 1,1 milionu korun. „Každý podpořený projekt může čerpat dotaci až do výše 80 procent celkových nákladů. Za pořízení vybavení tak z vlastních peněz uhradí spolky jen 20 procent. Minimální výše dotace je 50 tisíc korun, podmínkou je, že si projekt musí příjemce dotace předfinancovat,“ doplňuje projektová manažerka Eva Růžičková z MAS Bohumínsko. Jak upozorňuje, nezáleží na tom, zda mají spolky s podáváním žádosti zkušenosti. „Někdy je odrazuje složitá administrativa a raději se do projektu nezapojí z obavy, že by to nezvládly. Můžeme je uklidnit, že veškeré formality jim pomůžeme vyřídit a bezplatně jim poradíme, aby na peníze dosáhly,“ říká.

Obdobnou výzvu spolkům k podávání žádostí o dotaci už MAS Bohumínsko vyhlašovala loni. Jedním ze zájemců bylo i bohumínské Centrum rodiny Bobeš, které ve městě zajišťuje prorodinné aktivity. Aktuálně díky dotaci pořizuje zastřešení terasy. „Kdo má nápad, chuť se pustit do jeho realizace a má reálnou představu o tom, jak postupovat, tak nemusí mít pochyby. My jsme do toho šli s vědomím, že už máme nějaké zkušenosti s evropskými dotacemi, ale personálně nemáme na zajištění celého procesu kapacity. Spolehli jsme se na MAS Bohumínsko, ta nás po celou dobu administrativně provázela a díky znalostem jejich pracovníků jsme nyní před podpisem smlouvy. S asistencí profesionálů to zvládnou i malé spolky,“ míní ředitelka Centra rodiny Bobeš Petra Kalichová. Centrum rodiny Bobeš vyčíslilo pořízení zastřešení na 250 tisíc korun, dotace z výzvy MAS Bohumínsko mu pokryje 200 tisíc korun. Spolek věří, že v létě už budou v areálu centra v Nerudově ulici zastřešenou terasu využívat.

Aktuální výzva MAS z Programu rozvoje venkova se netýká jen dobrovolných spolků, mohou na ni reagovat i obce, aby upravily veřejná prostranství a vybudovaly nové stezky, hasičské sbory zase mají možnost zafinancovat si ochranné obleky a pomůcky. MAS Bohumínsko vznikla před devíti lety, založilo ji i sedm měst a obcí - Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald. Působí na rozloze 127,6 km2, kde žije přes 51 tisíc obyvatel. Jejím hlavním přínosem je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Co se týká právě rozvoje venkova, patří k nejúspěšnějším Místním akčním skupinám v celé republice.

Jana Končítková
tisková mluvčí

Ilustrační foto: Pavel Čempěl

Fotogalerie

Vyhledávání