Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace byla schválena!

Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace byla schválena!

 

Dne 17. 9. 2019 byla Evaluační zpráva střednědobé evaluace MAS Bohumínsko bez připomínek schválena Ministerstvem pro místní rozvoj.

Na tvorbě zprávy pracovala kancelář MAS od února do června 2019.

 

Schválením evaluační zprávy byl završen proces vyhodnocení

  • naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,
  • samotných činností ze strany MAS,
  • přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

Součástí evaluace bylo jednání fokusní skupiny (19. 6. 2019 v Bohumíně), kterého se zúčastnili zejména starostové a zástupci členských obcí MAS, dále zástupci neziskového sektoru a podnikatelského sektoru. Důležité informace čerpala MAS také z rozhovorů s příjemci resp. realizátory projektů. Jednání a rozhovory přinesly cenné poznatky a také díky nim se podařilo efektivně vypracovat výstupy evaluace.

Evaluační zpráva slouží jako podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele z území MAS a současně pro další směřování práce MAS.

 

Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem, kteří se do tvorby evaluační zprávy a samotného procesu střednědobé evaluace aktivně zapojili.

 

Informace k evaluaci a zejména evaluační zprávu si můžete přečíst v sekci SCLLD 2014-2020 – záložka Evaluace SCLLD, nebo přímo na tomto odkaze: Evaluace SCLLD

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání