Informace k vyhlášené Výzvě MAS č. 6 z Programu rozvoje venkova

Dne 26.1.2022 byla vyhlášena Výzva č. 6 MAS z Programu rozvoje venkova.

Výzva je zveřejněna na web stránkách MAS Bohumínsko, v sekci Výzvy - PRV. 

Příjem žádostí o dotaci na MAS bude zpřístupněn od 7.2.2022 do 9.3.2022, přes Portál Farmáře na www.szif.cz (nutno disponovat přístupy).

Výzva je vyhlášena k podpoře zemědělských podnikatelů a nezemědělců - tzn. FO a PO, mikropodniků, malých a středních podniků na území MAS Bohumínsko a k podpoře NNO a obcí v oblasti základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Celkově je k dispozici alokace 4.876.956,- Kč. Výše poskytnuté podpory se pohybuje v rozmezí od 45%-80% (dle opatření a žadatele). V případě bližších informací či konzultací, se prosím obracejte na seligova.veronika@mas-bohuminsko.cz.

Dne 7.2.2022 se uskuteční seminář pro žadatele k této výzvě v prostorách kanceláře Místní akční skupiny Bohumínsko, na Masarykově 418 v Bohumíně.

Na seminář je nutno se registrovat. Pozvánka je umístěna zde.

 

MAS Bohumínsko - pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání