Již osm let přispívá MAS Bohumínsko k rozvoji regionu (tisková zpráva)

Už osm let přispívá k rozvoji regionu Místní akční skupina (MAS) Bohumínsko. »Maska«, která sdružuje sedm obcí a měst, funguje na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje Bohumínska. Cílem je pomáhat regionu a na základě strategie rozvoje území získávat finanční prostředky na uskutečnění cílů. Za dobu působení se podařilo do území přinést přes 112 milionů.

V loňském roce MAS Bohumínsko vyhlásila pět výzev z Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Pomohla tak podpořit projekt asistentů prevence kriminality, odlehčovací službu, která poskytuje lůžka se sociální asistencí, nebo zaměstnanost prostřednictvím projektu na vytvoření pracovního místa.

Úspěšní byli také žadatelé ze soukromé a podnikatelské sféry. Pořídili si stroje pro zemědělské a podnikatelské účely, provedli rekonstrukce. Získané prostředky rovněž pomohly při rekonstrukci lesních cest sloužících k rekreačním aktivitám. Mimoto MAS za dobu svého působení podpořila výstavbu mnoha chodníků a cyklostezek, rekonstrukce učeben na základních a středních školách, vytvoření pracovních míst, příměstské tábory a další.

Koncem června proběhla výroční členská schůze MAS. Zahrnovala schválení výroční zprávy, účetní závěrky, rozpočtu, úpravu stanov a jednacích řádů. Členové také zvolili výběrovou komisi, která hodnotí a vybírá projekty. Stěžejním bodem byla volba programového výboru, jež je rozhodovacím a statutárním orgánem spolku. Následně byl předsedou MAS zvolen Lumír Macura, místostarosta Bohumína. „V následujících letech budeme pokračovat v úsilí zvelebit území »masky« a snaze dostat do území co možná nejvíce prostředků z EU. Děkujeme všem, kteří se zapojují do společné snahy pomoci našemu regionu,“ sdělil staronový předseda MAS Bohumínsko.

Eva RŮŽIČKOVÁ, projektová manažerka

Článek byl zveřejněn v Bohumínských městských novinách OKO, č.14, na str. 2, ke stažení zde: https://www.mesto-bohumin.cz/data/oko/oko_2020-14.pdf

 

Fotogalerie

Vyhledávání