MAP I - Lepší KLIMA pro Bohumínsko

Číslo a název výzvy: 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2018

Doba trvání (v měsících): 13

Celkové náklady projektu: max. 1.266 tis.Kč (100% dotace), z toho 693 tis. Kč MAS Bohumínsko a 572 tis. Kč finanční partner město Bohumín

 

 

Popis projektu – cíl projektu:

Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Projekt v území ORP Bohumín "Lepší klima pro Bohumínsko" řeší problematiku podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem, řeší zvyšování schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, snižování nerovnosti a podporu profesních společenství.

V současnosti ve vzdělávání chybí vize rozvoje škol, které nemají svou koncepci vzdělávací politiky hlavně ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí (k inkluzivnímu modelu vzdělávání), řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Problémem území je absence společné koncepce vzdělávání pro území ORP Bohumín, která zohlední potřeby cílových skupin a území a současný vývoj společnosti, chybí zde aktivity koordinující vzdělávací a volnočasové činnosti škol a dalších partnerů. Stále existují v území ORP neujasněné vztahy a nejasné metodické vedení mezi zřizovateli škol, samotnými školami a dalšími zařízeními zabývajícími se vzděláváním (propast mezi systémovou a školní úrovní). Díky projektu budou moci mezi sebou spolupracovat zřizovatelé škol, zapojené ZŠ, MŠ, organizace mimoškolního vzdělávání a veřejnost (rodiče).

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Akční plán Lepší KLIMA pro Bohumínsko 3852kB
Soubor pdf Strategický rámec 22.11.2017 2110kB
Soubor pdf Informační bulletin 1379kB
Vyhledávání