MAS Bohumínsko bude realizovat v programovacím období 2021 – 2027 programový rámec IROP a nově i OP TAK

MAS Bohumínsko bude realizovat v programovacím období 2021 – 2027 programový rámec IROP a nově i OP TAK.

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budeme podporovat investiční projekty zaměřené na hasiče, školy a školky, chodníky a cyklostezky, památky a knihovny ve výši 31,5 mil. Kč.

Novinkou tohoto programovacího období je možnost přerozdělovat prostředky z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) v hodnotě 3,2 mil. Kč. V rámci OP TAK bude podpora cílena do malých a středních podniků na pořízení technologií a vybavení v návaznosti na digitalizaci a automatizaci.

Tyto další možnosti přínosu finančních prostředků do regionu schválila valná hromada MAS prostřednictvím korespondenčního hlasování, které proběhlo na přelomu března a dubna.

Fotogalerie

Vyhledávání