MAS Bohumínsko je spolkem

Schůze se zúčastnilo 24 členů z celkových 29. Během jednání byli přijati za členy dva další zájemci, nezisková organizace a podnikatelka v zemědělství. Partnerství MASky tak nyní tvoří 31 členů.

Hlavním bodem valné hromady byla transformace zájmového sdružení právnických osob na spolek. Rovněž bylo schváleno nové znění stanov spolku. Členem spolku se nyní může stát také fyzická osoba. Změna stanov je dalším krokem k získání certifikátu o standardizaci MAS, který je podmínkou pro žádost o schválení integrované strategie území Bohumínska a následného využívání zdrojů z evropských fondů k rozvoji regionu.

Členové rovněž zvolili sedmičlenný programový výbor  jako rozhodovací a statutární orgán spolku a tříčlennou kontrolní komisi. Předsedou výboru byl zvolen místostarosta Bohumína Lumír Macura, místopředsedou starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Místní akční skupiny, kterých je v České republice již přes 170, se připravují na využití cca 15,5 mld. Kč z Programu rozvoje venkova, Operačního programu zaměstnanost a Integrovaného operačního programu 2014 – 2020. Na každou MASku by tak mělo připadnou 80 – 100 mil. Kč.

Lumír Macura
předseda programového výboru


Více o čerpání fondů najdete v tiskové zprávě NS MAS ČR:
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/mistni-akcni-skupiny-v-obdobi-2014-2020/

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc Stanovy MAS Bohumínsko verze 4.12.2014 – návrh z PV s doplnky 336kB
Soubor pdf Stanovy MAS Bohumínsko verze 9.12.2014 177kB
Soubor pdf TZ vyjednávání_MAS 2014-2020 568kB
Vyhledávání