MAS Bohumínsko splnila podmínky pro standardizaci

Ještě v závěru roku 2015 obdržela Místní akční skupina Bohumínsko Osvědčení o splnění standardů MAS. Řídící orgán Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství potvrdil, že MAS Bohumínsko splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

K 1. 1. 2014 působí MAS na území sedmi obcí, kde žije 51 895 obyvatel. V závěru roku 2015 má MAS 29 partnerů v pěti zájmových skupinách (města a obce, ostatní sdružení, sdružení hasičů, podnikatelé v zemědělství a lesnictví, ostatní podnikání). Na jednoho partnera připadá průměrně 1789 obyvatel.

Veřejný sektor zastupuje 7 subjektů (24,14%) a soukromý sektor 22 subjektů (75,87%). V rámci procesu standardizace bylo posuzováno finanční zdraví spolku a personální propojení povinných orgánů. Stanovy spolku, jednací řády a statuty valné hromady, programového výboru, kontrolní komise i výběrové komise byly shledány v souladu s metodikou.

Vydání Osvědčení o standardizaci je podmínkou pro schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Její dokončení včetně Programových rámců ke třem operačním programům, ze kterých bude rozvoj Bohumínska do roku 2023 podporován, je naplánováno na 1. pololetí roku 2016.

Od 1. 7. 2016 bude mít kancelář MAS Bohumínsko na za úkol přípravu výzev k čerpání předpokládané alokace pro Bohumínsko v jednotlivých operačních programech.

Předpokládaná alokace pro MAS Bohumínsko:

OP Zaměstnanost 16,380 mil. Kč 

IROP 69,441 mil. Kč

PRV 13,712 mil. Kč (+ 654 tis. Kč na projekty spolupráce)

celkem 100,187 mil. Kč

Přejeme všem partnerům, občanům Bohumína, Dětmarovic, Doubravy, Dolní Lutyně, Petrovic u Karviné, Petřvaldu a Rychvaldu, všem podnikatelům, sdružením i spolkům, úspěšný vstup do roku 2016, který bude rokem zahájení naplňování rozvojové strategie MAS Bohumínsko.

Lumír Macura, Předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2015-12-21_Osvědčení o standardizaci_MAS Bohumínsko 92kB
Soubor pdf 2015-07-31 Metodika_pro_standardizaci 378kB
Soubor pdf Zadost o standardizaci_final 540kB
Soubor xls alokace MAS_verze území k 14102015_final_vČRaMSK 152kB
Vyhledávání