MAS Bohumínsko vyhlašuje výzvu pro zemědělce, podnikatele, NNO, obce a města

   

 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky odkaz zde

Datum a čas vyhlášení výzvy: 26.4.2024
Termín zahájení příjmu žádostí v Portálu farmáře: 3.5.2024
Datum ukončení příjmu žádostí v Portálu farmáře: 28.5.2024                             
Datum zahájení realizace projektu: nejdříve po podání žádosti o dotaci na MAS
Celková částka dotace: 8 493 700 Kč

Vyhlášená opatření:

Zemědělci - 2 250 000 Kč  50% dotace - investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro zemědělské podnikání a zpracování produktů,

Podnikatelské subjekty - 750 000 Kč  50% dotace - investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, včetně řemeslné výroby,

Základní služby a obnova vesnic - 5 493 700 Kč  70% dotace - výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů: min. 100 tis. - max. 2 mil. Kč, obce a města 2,5 mil Kč.

Forma podpory: ex-post

Seminář pro žadatele se bude konat dne 6.5.2024 od 14:00 - 15:00 hod v kanceláři MAS Bohumínsko, z.s., Masarykova 418, Bohumín. 

Účast je zapotřebí potvrdit telefonicky či e-mailem. Účast na semináři nenahrazuje konzultace v rámci preferenčního kritéria info zde
 

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Šeligová 730 521 422

 

Fotogalerie

Vyhledávání