MAS znovu splnila podmínky pro standardizaci

Dne 23.9.2020 byla schválena žádost o kontrolu dodržování standardů MAS ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace své Strategie a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů.

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území.

Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Na další programové období (2021-2027) tak MAS Bohumínsko může realizovat svou Strategii s podporou evropských fondů.

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

Fotogalerie

Vyhledávání