Odborné pracovní skupiny

Po proběhlých veřejných setkáních ve všech sedmi obcích MAS Bohumínska bude v červenci zpracována souhrná SWOT analýzy z území, jak ji vnímali účastníci veřejných setkání. Výsledné priority společně s analytickou částí a závěry dotazníkových šetření budou výchozím podkladem pro práci tří odborných skupin. Ty se sejdou v průběhu prázdnin a navrhnou formulace strategické části Integrované strategie území MAS Bohumínsko.

Přečtěte si o náplní činnosti pracovních skupin: http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/strategie-2014-2020/2 .

Máte-li zájem zapojit se do činnosti skupin, ať už svou osobní účastni na jednání, či korespondečně, napište nám na: info@mas-bohuminsko.cz .

Fotogalerie

Vyhledávání