Podpora péče o děti 1. stupně ZŠ mimo školní vyučování

Vyhlášení výzvy č. 077 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

 

Upozorňujeme, že 29. 5. 2017 byla vyhlášena výzvy č. 077 OPZ "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu"

 

Stránka výzvy č. 077

Žádosti o podporu budou přijímány od 29. května 2017 od 4:00 hodin do 29. září 2017 do 14:00 hodin.

Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodní korporace, státní podnik, NNO, OSVČ, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Celková alokace výzvy: 265 000 000 Kč

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze pro podporu zařízení péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity. Tato výzva představuje další dotační možnosti z národních zdrojů pro všechny aktivní žadatele na území MAS Bohumínsko ke splnění a realizaci jejich cílů a vizí.

Fotogalerie

Vyhledávání